Szkolne obchody Dnia Ziemi

Idea Dnia Ziemi swoje początki ma w Stanach Zjednoczonych, w latach 60-tych XX weku. Pierwszy dzień Matki Ziemi obchodzono 22.04.1970r. Zakończył się on dużym sukcesem. Na jednym placu w Waszyngtonie zgromadziło się wówczas 200 tys. ludzi, a na ulice miast całego kraju wyszło 20 milionów ludzi domagających się troski o środowisko. Dzień Ziemi obchodzony był w różnych krajach, lecz stał się naprawdę globalny w 1990 roku, w tym również w Polsce. Tegoroczne obchody były już 48 światowymi obchodami tego święta, które wypadają w niedzielę 22 kwietnia. Jest to wspaniała okazja, by podjąć każdy temat dotyczący kondycji naszej planety oraz podjąć działania na rzecz poprawy naszego środowiska życia. Warto pamiętać, że każdy najmniejszy gest jednego mieszkańca naszej planety zostawia na niej nieodwracalny ślad.
24 kwietnia 2018r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. Podjęto szereg działań (większość z nich związana była z realizacją Programu Edukacji Ekologicznej „Eko-uczniowie w Osjakowie” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi).
Przy pomocy p. Anety Pierzyny oraz p. Ewy Drewicz uczniowie klasy VII, przy wsparciu chóru szkolnego, przedstawili inscenizację tematycznie związaną z ochroną środowiska oraz wpływem człowieka na kondycję Matki Ziemi.
Po inscenizacji wręczono nagrody oraz dyplomy laureatom szkolnego konkursu plastycznego pt. „Człowiek a środowisko”. Główne cele konkursu były następujące:
– uświadomienie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne
– wskazanie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko
– promowanie postaw proekologicznych poprzez wskazywanie korzyści z działań chroniących środowisko
– rozwój wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży
– indywidualna interpretacja wyrażona różnymi środkami wyrazu plastycznego.
Prace oceniane były w czterech kategoriach wiekowych, a wyniki były następujące:
Oddział przedszkolny
I miejsce – Kinga Nagel
II miejsce – Miłosz Urbaniak
III miejsce – Patryk Stępała
Klasy I – III
I miejsce – Zuzanna Walkowiak
II miejsce – Wiktoria Kozik
III miejsce – Maria Urbańska
Klasy IV – VI
I miejsce – Mateusz Kubiak
II miejsce – Aleksandra Betka
III miejsce – Lena Psyk
Klasa VII i oddziały gimnazjalne
I miejsce – Kamil Graczyk
II miejsce – Natalia Wróblewska
III miejsce – Olga Kowalczyk

Na tym nasze świętowanie się nie zakończyło…
Uczniowie brali udział także w grach i zabawach sportowych pod kierunkiem p. Elżbiety Kity. Aby zdobyć punkty należało wykazać się, poza sprawnością fizyczną, także wiedzą m. in. Na temat segregacji odpadów.
Tego dnia gościliśmy w naszej szkole kolejny raz pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. Zajęcia z uczniami klas VI-tych i VII przeprowadzili: dr Stanisław Krysiak oraz mgr Małgorzata Frydrych, wykładowcy Wydziału Nauk Geograficznych. W trakcie lekcji z nauczycielami akademickimi, nasi uczniowie w sposób bardzo przystępny, ciekawy i interesujący zostali zapoznani z takimi zagadnieniami jak np.: przekształcanie antropogeniczne krajobrazów i związane z tym jego zaśmiecanie, przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza (w Polsce jak i woj. łódzkim), zagrożenie smogowe.

Dodaj komentarz

Skip to content