Szkoła Młodych Patriotów

Rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”, zachęcając w ten sposób społeczności do świętowania tej radosnej rocznicy. Ogólnopolski projekt pt. „Szkoła Młodych Patriotów” wychodzi z propozycją cyklu wydarzeń, konkursów, uroczystości angażując we wspólne upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości oraz kształtowanie wśród uczniów postawy aktywnego obywatela i patrioty mającego poczucie wpływu na życie publiczne.
W ramach projektu w naszej szkole zorganizowało kilka inicjatyw tematycznych, które odbyły się na przestrzeni kilku miesięcy i stały się atrakcyjnym sposobem budowania tożsamości narodowej dla uczestników:

1. Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej
2. Projekt plakatu „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”
3. Prezentacja „Kodeksu Postaw Patriotycznych”
4. Sonda uliczna pt. „Czym jest patriotyzm?”

Powyższe inicjatywy niewątpliwie stwarzają możliwość zaprezentowania kreatywności potencjału drzemiącego w naszych wychowankach. Kolejne zadania uczniowie będą realizować w roku szkolnym 2018/2019, a punktem kulminacyjnym będzie debata pt. „Patriotyzm na co dzień, co dla mnie oznacza bycie patriotą” z udziałem nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych i mediów.
Koordynatorem działań w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoły Młodych Patriotów” jest pani Karolina Kempa.

Dodaj komentarz

Skip to content