Szkoła Młodych Patriotów

W stulecie odzyskania niepodległości uczniowie naszej placówki uczestniczyli w realizacji projektu pt. „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel przedsięwzięcia zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny patriotyzm. Młodzież poprzez podejmowane zadania poznawała nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukała odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj budować postawy patriotyczne. Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonanie zadań projektowych, otrzymaliśmy tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.
Do wykonania uczniowie mieli 8 zadań:
Zadanie 1. Przeprowadzenie debaty historycznej pt. „Patriotyzm to My”.
Zadanie 2. Przygotowanie plakatów pt. „100-lecie odzyskania niepodległości”.
Zadanie 3. Przeprowadzenie sondy ulicznej wśród mieszkańców Osjakowa nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
Zadanie 4. Przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu wiedzy pt. „Kartki z kalendarza Niepodległej”.
Zadanie 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
Zadanie 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
Zadanie 7. Przygotowanie Kodeksów Postaw Patriotycznych.
Zadanie 8. Motyw „małe Ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.
W czasie realizacji projektu uczestniczyliśmy także w uroczystościach i akademiach upamiętniających ważne wydarzenia z naszej historii. Szkolnym koordynatorem projektu była pani Karolina Kempa, którą wspierali wychowawcy klas.

Dodaj komentarz

Skip to content