Spotkanie uczniów siódmych klas z policjantką

29 kwietnia 2019 roku uczniowie siódmych klas uczestniczyli w spotkaniu z policjantką Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na temat demoralizacji i odpowiedzialności za popełnione czyny karalne nieletnich. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, że przejawem demoralizacji są takie zachowania jak: używanie wulgaryzmów, wagarowanie, palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, ucieczki z domu, agresja, niszczenie mienia, itp. Jeżeli takie naruszające normy społeczne zachowania ucznia mają charakter powtarzalny, utrzymują się możemy mówić o demoralizacji. Uczniowie poznali także podstawowy akt prawny regulujący zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jakim jest Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Skip to content