Spotkanie edukacyjno-informacyjne z rodzicami

W dniu 24 stycznia 2024 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dla rodziców uczniów klas starszych z policjantem Zespołu ds. Nieletnich i Zwalczania Patologii Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Podczas spotkania funkcjonariusz policji omówił zakres odpowiedzialności nieletnich, a także rodziców.
Następnie rodzice zapoznali się z walizką „drug box”, która zawiera substancje do złudzenia przypominające środki odurzające oraz akcesoria wykorzystywane do zażywania narkotyków.
W asortymencie prezentowanej walizki znajdują się atrapy środków odurzających, akcesoria służące do ich zażywania, zdjęcia z opisem działania różnych środków i sposobów ich zażywania.
Podczas spotkania zostało również poruszone i omówione wszechobecne zjawisko cyberprzemocy oraz zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania Internetu. Policjant zaproponował rodzicom, aby zwiększyli kontrolę przeglądanych treści oraz czasu, jaki spędzają ich dzieci w Internecie.
Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji, Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez młodych ludzi staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.

Skip to content