Spotkanie czwartoklasistów z funkcjonariuszem policji

13 października 2020 roku uczniowie czwartych klas uczestniczyli w spotkaniu z policjantką Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Tematem prelekcji było przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci w grupie rówieśniczej, w szkole  i w środkach masowego przekazu. Uczniowie poznali konsekwencje niewłaściwych zachowań oraz procedury reagowania nauczycieli wobec osób zachowujących się agresywnie i stosujących przemoc w szkole.

Skip to content