Przyszłość w mundurze

W ramach projektu „Przyszłość w mundurze”, który jest realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, uczniowie tejże szkoły przeprowadzili 14 lutego 2020 roku zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 3b,4, 5a i 5c. Uczniowie zostali zapoznani z rodzajami środków gaśniczych, rodzajami wozów strażackich. Nie obyło się również bez zajęć praktycznych, między innymi podłączanie prądownicy do węża, rozwijanie węża strażackiego oraz bardzo ważnych ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Skip to content