Przedszkolaki „W świecie wartości”

Wychowanie do wartości ukazane jest jako jeden z podstawowych priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. W związku z powyższym realizowana w oddziale przedszkolnym innowacja pedagogiczna „W świecie wartości” ma na celu odkrywanie i promowanie pożądanych wartości takich jak zdrowie, bezpieczeństwo, piękno, miłość, dobro, prawda, rozumienie ich, a także stosowanie w życiu codziennym. Pożądanym efektem treści programowych jest przede wszystkim podniesienie kultury osobistej wychowanków, nabycie przez nich wzorców i sposobów prawidłowego postępowania, które są stałym i nieodzownym elementem kultury i życia każdego człowieka.
W minionym miesiącu – wrześniu omówione zostały zagadnienia dotyczące bardzo ważnej wartości jaką jest szacunek. Zaproszono do przedszkola specjalnego gościa – Mamę Filipka, która przeczytała przedszkolakom opowiadanie o wiewiórce Bibi. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały oraz dyskutowały o postępowaniu niesfornego zwierzątka. Następnie wykonały pierwszą ilustrację do swojej książeczki „Mój świat wartości”, która zostanie ukończona w czerwcu jako podsumowanie wszystkich omawianych wartości. Przedszkolaki również stworzyły wspólną pracę plastyczną, która teraz ozdabia salę i wszystkim przypomina jak ważną wartością w naszym codziennym życiu jest szacunek oraz związane z nim czarodziejskie słowa i postępowania.

Skip to content