Projekt Erasmus+

Od września 2019 r. Szkoła Podstawowa im Powstańców Styczniowych w Osjakowie realizuje program Erasmus+ „Język angielski w czasach płynnej nowoczesności – English in Modern Times of Fluid Change”. Projekt ten skierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i uczniów klas starszych, w celu upowszechnienia idei stosowania zróżnicowanych metod i aktywnego podejścia do nauki języka angielskiego oraz zwiększenie motywacji wśród uczniów do nauki, a co za tym idzie zwiększenie efektywności w procesie uczenia się. Kluczową kwestią jest współpraca międzynarodowa, pomiędzy szkołami z Portugalii oraz Węgier, dzięki której będzie możliwe porównanie metod uczenia języków obcych w poszczególnych krajach oraz wypracowanie i przetestowanie wypracowanych technik na różnych grupach narodowych. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie osobiście doświadczą sytuacji, w której to znajomość języka obcego jest podstawą komunikacji i funkcjonowania w społeczeństwie, bowiem już w czerwcu 2020 r. będziemy gościć 12-osobową grupę uczniów wraz z opiekunami w Osjakowie. Natomiast we wrześniu i październiku przyszłego roku szkolnego grupa uczniów wyjedzie na wymianę do Portugalii i na Węgry. Znajomość języków obcych jest jednym z wymagań współczesności. Umiejętność porozumiewania się w różnych językach uznaje się obecnie za kompetencję kluczową, niezbędną do funkcjonowania nie tylko na rynku pracy, lecz także w innych sferach życia. Języki obce stanowią dla wielu z nas element dnia codziennego – ułatwiają dostęp do informacji, źródeł rozrywki, zakupów czy podróży. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć innych ludzi oraz ich styl życia, a tym samym budować społeczeństwo otwarte, tolerancyjne i gotowe na współpracę.
Uczniowie i nauczyciele przygotowują się do przyjęcia nauczycieli z Portugalii i z Węgier już w marcu br. W ramach zajęć koła języka angielskiego uczniowie przygotowywali plakaty o państwach partnerskich. Pod kierunkiem nauczycieli pracowali w grupach, wyszukiwali informacje o krajach partnerskich oraz tłumaczyli na język angielski zdobyte informacje. Efektem finalnym było wykonanie plakatów o Portugalii oraz Węgrzech, które zostały umieszczone na gazetce szkolnej, tak aby pozostali uczniowie dowiedzieli się czegoś ciekawego o naszych europejskich przyjaciołach. Uczniowie klas młodszych przygotowywali natomiast flagi państw biorących udział w projekcie oraz flagi Unii Europejskiej, które także zostały wykorzystane do udekorowania szkoły i klas lekcyjnych.

Skip to content