Program Rządowy „Aktywna Tablica”

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Częstochowskiej zostaną zakupione i zamontowane interaktywne pomoce dydaktyczne w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica”, mającego na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na podstawie umowy nr 516/2017 z dnia 23.10.2017r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Osjaków dotacja celowa przeznaczona jest na zakup pomocy dydaktycznych: 3 tablice interaktywne i projektor ultrakrótkoogniskowy. Kwota dotacji to 14 000,00 zł. Całość zadania to 17 500,00 zł.

Dodaj komentarz

Skip to content