Program Edukacji Ekologicznej „Eko-uczniowie w Osjakowie”

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn „Eko-uczniowie w Osjakowie”. Całkowity koszt zadania wynosi 29 620,00 w tym 25 000,00 stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.
Zakres zadań do realizacji:
1. Przeprowadzenie konkursów ekologiczno-przyrodniczych.
2. Zorganizowanie dodatkowych warsztatów ekologicznych.
3. Zorganizowanie wycieczek ekologiczno-krajoznawczych po województwie łódzkim.
4. Zakup szkolnych pomocy dydaktycznych.

Dodaj komentarz

Skip to content