Próbna ewakuacja szkoły

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został 22 września 2023 r. próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły . Takie ćwiczenia odbyły się zarówno w budynku przy ul. Częstochowskiej, jak i Wieluńskiej. Uczestniczyli w nich oczywiście strażacy z terenu gminy Osjaków. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Strażacy sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji.
Takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

Skip to content