Próbna ewakuacja

5 października 2021 r. w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, które obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne z zagrożonego budynku. Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek. Nad sprawnym przebiegiem ewakuacji czuwała Państwowa Straż Pożarna w Wieluniu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Osjakowie.

Skip to content