Poznajemy zawody i miejsca pracy

Uczniowie klasy 7a oraz 8a w ramach doradztwa zawodowego odbyli krótkie wycieczki do zakładów pracy. Celem tych wizyt było poznanie przez młodzież szkolną zawodów wykonywanych przez pracowników w najbliższej okolicy, a także określenie ich predyspozycji i umiejętności zawodowych. 8 stycznia 2020 roku uczniowie odwiedzili Market Carefour Express przy Stacji BP w Osjakowie oraz Hotel „Symfonia” w Osjakowie. Natomiast 10 stycznia 2020 roku uczniowie siódmych i ósmych klas odwiedzili NZOZ „Vitamed” w Osjakowie.

Skip to content