Poznajemy Węgry

W naszej szkole od października 2022 r. do marca 2023 r. będzie realizowana innowacja pedagogiczna „Szkolne wędrówki po Europie”. Przez 6 miesięcy trwania innowacji uczniowie zostaną wyposażeni w wiedzę, która stanowić będzie integrację treści każdego przedmiotu, przez co uczniowie zyskają całościowy obraz każdego „odwiedzanego” kraju europejskiego. Główny cel innowacji to przede wszystkim poszerzenie wiedzy o krajach europejskich w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi, kształtowanie postawy tolerancji, otwartości i życzliwości wobec innych narodów, kształtowanie postawy szacunku dla europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Pierwszy kraj, który w październiku „odwiedziliśmy” to były Węgry. Na zajęciach w klasach młodszych uczniowie oglądali filmy, prezentacje multimedialne o Węgrzech, dzięki temu poznali wiele osobliwości tego państwa. Dzieci zobaczyły piękny Budapeszt i budynek parlamentu, mosty, zamki, urokliwe zakątki przyrody wraz z akwenami wodnymi. Zwiedzali tajemnicze jaskinie, byli w parkach narodowych. Podczas oglądania prezentacji mieli okazję poznać nietypowe zwierzęta gospodarskie oraz pospacerować po jedynym na świecie Muzeum Marcepana, w którym rozpoznawali ulubione postaci z bajek. Duże zaciekawienie uczniów wzbudził język węgierski. Bardzo podobała się im „nauka” kilku słówek w tym języku. W klasie 2a po zakończonych prezentacjach odbył się quiz podsumowujący wiedzę zdobytą podczas prezentacji. Uczniowie poznali także taniec węgierski – czardasz. Mogli też spróbować „czerwone złoto” Węgrów czyli paprykę, bez której trudno wyobrazić sobie węgierską kuchnię. W klasach pierwszych uczniowie uzupełniali karty pracy dotyczące prezentowanego kraju. Uczniowie klasy 2b podczas lekcji języka angielskiego utrwalali pytanie o pogodę oraz określali stany pogodowe wykorzystując mapę Węgier. Na zajęciach języka angielskiego grupa przedszkolna poznawała węgierskie stroje narodowe, a przy okazji również powtarzała nazwy kolorów w języku angielskim. Uczniowie młodszych klas wykonywali także flagi węgierskie różnymi technikami plastycznymi.
W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie klasy 4b mieli okazję poznać zasady gry wywodzącej się z Węgier „Fekete-Feher”. Jest to gra zespołowa, która polega na złapaniu wszystkich zawodników drużyny przeciwnej po wskazaniu przez kartkę podrzucaną przez nauczyciela koloru (białego/czarnego) drużyny goniącej. Taka forma gry pozwala doskonalić zdolności motoryczne uczestników, zaś w szczególności wpływa na kształtowanie czasu reakcji. Uczniowie zacięcie rywalizowali o zwycięstwo, jednakże najważniejszym elementem był uśmiech, który pojawił się na niemal wszystkich twarzach.
Dzień Węgierski na lekcjach matematyki odbył się pod hasłem „Węgierska kostka Rubika – mistrzostwa klasy”. W klasie 4b zwyciężył Mikołaj Lipiński, w klasie 5a – Miłosz Urbaniak, w 5b – Natalia Hanulak, w 6a – Szymon Foręc i Maja Waloszczyk.
W ramach realizowanego w naszej szkole projektu edukacyjnego uczniowie klasy 7a na lekcji historii podczas omawiania tematu: „Powstanie listopadowe” zapoznali się z życiem i działalnością polskiego i węgierskiego bohatera narodowego – Józefa Bema. Podczas realizowania tematu: „Uczeń i mistrz” na lekcji muzyki, uczniowie zapoznali się z życiorysem i twórczością wybitnego węgierskiego muzyka – wirtuoza fortepianu – Franciszka Liszta. Wysłuchali najbardziej znane utwory tego kompozytora: „Rapsodia węgierska” oraz „Marzenia miłosne”.
Na zajęciach doradztwa zawodowego uczniowie klasy 8c zapoznali się z systemem szkolnictwa na Węgrzech. Na lekcji religii mówili o najważniejszych miejscach kultu oraz różnicach wyznaniowych. W bibliotece szkolnej mogli oglądać gazetki prezentujące różne informacje o omawianym państwie. Podczas zajęć kółka kulinarnego uczniowie przygotowali leczo węgierskie z cukinią oczywiście z papryką.

Skip to content