Pożegnanie absolwentów

Każdego roku w kalendarz uroczystości szkolnych wpisuje się ważne wydarzenie, jakim jest pożegnanie ostatnich klas. Choć przeżywane co roku, zawsze zyskuje swój niepowtarzalny charakter. 24 czerwca 2022 r. te ostatnie chwile w szkole podstawowej absolwenci przeżywali wspólnie z zaproszonymi gości, wśród których byli: pani Sylwia Walczak – Przewodnicząca Rady Gminy Osjaków, pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków, pan Zbigniew Pustkowski – Sekretarz Gminy Osjaków, pani Edyta Tokarek – Przewodnicząca Rady Rodziców, Dyrekcja naszej szkoły – pani Hanna Kołodziej i pani Katarzyna Wojcieszek, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnego poloneza. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie młodszym koleżankom oraz kolegom. Następnie pani dyrektor Hanna Kołodziej zwróciła się do absolwentów w ciepłym i wzruszającym przemówieniu. Piękne słowa usłyszeli również od Wójta Gminy – pana Jarosława Trojana, przewodniczącej rady Rodziców – pani Edyty Tokarek oraz przewodniczącej Rady Gminy – pani Sylwii Walczak.
Potem nastąpił moment wręczenia świadectw z wyróżnieniem najlepszym uczniom. Wychowawcy klas: pani Ewa Drewicz, pani Małgorzata Biegańska i pani Aneta Pierzyna wręczyły świadectwa pozostałym absolwentom. Były również listy gratulacyjne oraz podziękowania dla rodziców, którzy swoją pracą wspierali wychowawców w różnego rodzaju przedsięwzięciach i uroczystościach. Pani dyrektor wręczyła także tytuł „Lidera Ósmoklasisty” Zuzannie Swędrak, która uzyskała najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego. Wręczone zostały także stypendia naukowe, stypendia sportowe, statuetki dla najlepszych sportowców, nagrody za pracę w samorządzie szkolnym. Uczniowie klas siódmych pożegnali swoich starszych kolegów upominkami. Absolwenci przekazali „Księgę Darów” przedstawicielom klas siódmych i złożyli uroczyste ślubowanie , w którym przyrzekali m.in. godnie reprezentować szkołę, wykorzystywać zdobytą wiedzę i nieustannie ją rozwijać.
„W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce” dyrekcji, wychowawcom, radzie pedagogicznej, wszystkim pracownikom szkoły i rodzicom absolwenci zadedykowali program artystyczny zatytułowany „Gala filmów fabularnych”.
Nie zabrakło wzruszeń, ukradkiem ocieranych łez. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie kwiatów dyrekcji, wychowawcom oraz nauczycielom i pozostałym pracownikom. Absolwentom życzymy wielu sukcesów, a przede wszystkim wiary w swoje możliwości na dalszych etapach swojej edukacji.
Skip to content