Nowy rok szkolny 2017/2018

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, 1 września 2017r. wprowadzony został nowy ustrój szkolny. Głównym założeniem reformy jest likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Pierwszym etapem zmian będzie stopniowe wygaszanie gimnazjów poprzez wstrzymanie rekrutacji do tego typu szkół i przyjmowanie uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie, którzy w roku 2016/2017 ukończyli VI klasę szkoły podstawowej trafią do klasy VII. Ostatni rocznik objęty nauką w gimnazjach skończy w nich naukę w roku 2018/2019, dzięki czemu 1 września 2019 roku znikną gimnazja.
Istniejące do 31 sierpnia 2017r. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie zostało włączone do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie. W związku z tym od 1 września 2017r. będziemy pracować w dwóch budynkach: przy ul. Częstochowskiej 24 – klasy 0-V i przy ul. Wieluńskiej 14 – klasy VI-VII oraz II i III gimnazjum.

Dodaj komentarz

Skip to content