Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

Dzień Krajobrazu (Międzynarodowy Dzień Krajobrazu) został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski, a konkretnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
Ideą Dnia Krajobrazu jest budowanie świadomości społecznej w zakresie wzorcowych praktyk względem krajobrazu, a także inspirowanie różnych podmiotów do podejmowania działań służących najwyższej jakości krajobrazów – miejskich, rolniczych czy naturalnych.
W Polsce wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Krajobrazu odbywają się przez cały październik we wszystkich województwach. Organizowane są przez samorządy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty.
Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni. Takie otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Spełniają też ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur. Co bardzo ważne, przestrzenie te są rezerwuarami różnorodności biologicznej.
W ramach szkolnych obchodów Dnia Krajobrazu odbyły się m.in. spacery krajobrazowe mające na celu poznanie najbliższego krajobrazu, a także lekcje na temat wartości dostępnych na co dzień krajobrazów otwartych, ich historii, sposobów na jego ochronę, ich funkcji oraz sposobów jego wykorzystania. Został również ogłoszony szkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Krajobraz wokół nas”.

Skip to content