Matematyczno-chemiczne pierwiastkowanie

20 marca 2019r. w Technikum SPSK w Wieluniu odbył się Regionalny Konkurs Matematyczno-Chemiczny „Matematyczno-chemiczne pierwiastkowanie”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas III gimnazjum i klas VIII szkoły podstawowej. Z naszej szkoły w konkursie wziął udział zespół z klas trzecich gimnazjum w składzie: Alicja Borek, Patryk Wojcieszek i Igor Podgórniak. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań i umiejętności w zakresie nauk ścisłych – matematyki i chemii, kształcenie umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań matematycznych i chemicznych, rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności współpracy w zespole, pokazanie zastosowania matematyki i chemii w życiu codziennym poprzez niestandardowe rozwiązywanie problemów.
Wśród zadań matematycznych były zadania sprawdzające logiczne myślenie, pomysłowość i spostrzegawczość (łamigłówki matematyczne, rebusy matematyczne, sudoku, tangramy), z chemii zadania wymagające umiejętności projektowania i opisywania ujętych w podstawie programowej eksperymentów z dziedziny chemii. Przed ogłoszeniem wyników młodzież uczestniczyła w edukacyjnej grze matematycznej i wysłuchała wykładu prof. Izabeli Witońskiej z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

Skip to content