Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie informuje, że Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowała na rok szkolny 2021/2022 wszystkie dzieci, których rodzice złożyli pisemne karty zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego. 
Jednocześnie Dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą do rodziców, którzy nie złożyli kart zapisu o ich niezwłoczne dostarczenie do sekretariatu szkoły.

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Skip to content