Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

25 kwietnia 2018 roku w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka wśród uczniów, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie zainteresowania poezją patriotyczną oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci. Organizatorami konkursu były: p. Wioletta Podgórniak, p. Marlena Olbińska oraz p. Magdalena Kowalczyk.
Uczestnicy konkursu podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe: uczniowie z klas I-III oraz z klas IV-V. Każdy uczestnik przygotował do recytacji jeden utwór o tematyce patriotycznej. Przy doborze repertuaru należało uwzględnić poezję patriotyczną, a także opiewającą piękno przyrody Polski, jej zabytki i sławiącą wielkich Polaków.
W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas I –III oraz 11 uczennic z klas IV-V.
Komisja konkursowa pracowała w składzie: p. Hanna Kołodziej – dyrektor Szkoły Podstawowej w Osjakowie, p. Barbara Domagała – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie oraz p. Magdalena Kowalczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Członkowie komisji oceniając wykonania brali pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji, dykcja oraz ogólny wyraz artystyczny.
Dzieci recytowały utwory znanych polskich poetów. Uczniowie prezentowali wysoki poziom artystyczny. Bardzo poważnie podeszli do tego zadania. Po wysłuchaniu pięknych recytacji wszystkich uczestników konkursu, komisja musiała podjąć trudną decyzję i nagrodzić najlepszych. Po długiej naradzie przyznała następujące miejsca:

Laureaci w kategorii klas I-III
1 miejsce – Wojciech Peliński ,, Niezwyciężeni” tekst z filmu IPN
2 miejsce – Maria Urbańska ,,Gawęda o miłości ziemi ojczystej” W. Szymborska
3 miejsce – Dominika Siuda ,, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” K. I. Gałczyński
Pozostali uczestnicy:
Oliwier Pilarski „Ojczyzna” – K. Sarnecka
Wiktoria Kozik „Polska” – A. Słonimski
Julia Famulska „Ziemia rodzinna” – W. Bełza
Wiktoria Tokarek „Twój dom” – W. Chotomska
Maria Jasicka „Polska – to dom” – Agata Dziechciarczyk
Ola Pawlicka „Co to jest Polska?” – Cz. Janczarski
Michalina Kędzior „Warszawa” – J. Tuwim
Maja Waloszczyk „Twój dom” – W. Chotomska

Laureaci w kategorii klas IV- V
1 miejsce – Wiktoria Waloszczyk ,, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” – K. I. Gałczyński
2 miejsce – Oliwia Olewińska „Tu wszędzie Polska” – Tadeusz Kubiak
3 miejsce – Maja Kuhn ,,Gawęda o miłości ziemi ojczystej” – W. Szymborska
Pozostali uczestnicy:
Julia Paprocka „Ziemia rodzinna” – W. Bełza
Zuzanna Swędrak „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą” – L. Staff
Vanessa Jędrasik ,,O celu Polaka” – W. Bełza
Marzena Stępień „Inwokacja” – A. Mickiewicz
Oliwia Malinowska „Polska” – A. Słonimski
Nikola Adamiak „Jadą, jadą dzieci” – M. Konopnicka
Olga Barańska „Tu wszędzie Polska” – T. Kubiak
Amelia Gajda „Rota” – M. Konopnicka
Laureaci otrzymali nagrody książkowe, wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne nagrody pocieszenia.

Dodaj komentarz

Skip to content