Komunikat w sprawie rekrutacji do klasy 1 i oddziału przedszkolnego

Z uwagi na sytuację epidemii czasowo ograniczone zostało funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie informuje, iż w procesie naboru wniosków o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego rodzice, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wymaganej dokumentacji, będą mogli skorzystać z następujących sposobów złożenia wniosków:
1. Wysłać skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku drogą e-mailową na adres sp.osjakow@wp.pl
2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki – w holu szkoły została ustawiona skrzynka, do której rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.
3. Wysłać dokumenty pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie ul. Częstochowska 24 98-320 Osjaków. Wnioski o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej można składać do 17.04.2020 r. Wnioski o przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego można składać do 29.03.2020 r. W razie nieprzewidzianych okoliczności wynikających z sytuacji epidemii w Polsce terminy te zostaną wydłużone. Druki do wypełnienia tj. wnioski (karty zapisu) dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły www.szkola.osjakow.pl (zakładka – Informacje – Rekrutacja do szkoły). Wersja papierowa wniosku wyłożona będzie w holu szkoły, przy głównym wejściu. Po ustaniu zagrożenia epidemii możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji złożonej drogą elektroniczną.
4. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu: sekretariat (43) 842 33 17, Joanna Adamkowska 695 599 054, Anna Jendrzycka 694 694 177.

Hanna Kołodziej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

Skip to content