Informacja od dyrekcji szkoły

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej:
– od dnia 25 maja 2020 r. – uczniowie klas VIII mają możliwość uczestnictwa w konsultacjach zorganizowanych na terenie szkoły,
– od dnia 01 czerwca 2020 r. – także uczniowie pozostałych klas mają możliwość uczestniczenia w konsultacjach zorganizowanych na terenie szkoły,
– od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej,
– w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. uczniowie klas VIII będą na terenie szkoły zdawać egzamin ósmoklasisty.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Załączniki:
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
Deklaracja rodzica
Oświadczenie rodzica

Skip to content