Informacja o dodatkowych środkach ostrożności

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym powiecie (czerwona strefa) podczas pobytu w szkole należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
zachowanie 1,5 metrowego dystansu odległości,
zakrycie nosa i ust w częściach wspólnych: szatnie, korytarze, łazienki
obowiązkowa dezynfekcja rąk podczas wchodzenia do szkoły,
ograniczone przemieszczanie się po szkole,
ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Skip to content