II Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

27 maja odbył się II Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego – „ENGLISH WORDS MASTER” dla klas II i III. Wzięło w nim udział 6 drużyn trzyosobowych. Celem tego konkursu było rozwijanie motywacji do nauki języków obcych, zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie kształtowania umiejętności językowych i zdobywania wiedzy na tematy związane z kulturą angielskiego obszaru językowego oraz poszerzenie i utrwalenie poznanego słownictwa.
Uczniowie musieli zmierzyć się z 9 różnorodnymi zadaniami zamkniętymi i jednym zadaniem otwartym. Po wspaniałej walce okazało się, że mimo minimalnych różnic między miejscami na podium najlepsza okazała się jedna z reprezentacji naszej szkoły, a wyniki przedstawiały się następująco:
1. miejsce – SP w Osjakowie
2. miejsce – SP w Radoszewicach
3. miejsce – SP w Czernicach
Konkurs ten był podsumowaniem innowacji pedagogicznej pt. „Our common big little dictionary” prowadzonej przez p. Anknę Łakomską.
Dziewczynkom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy w następnym roku.

Skip to content