Gminny Turniej Wiedzy o Straży Pożarnej

19 lutego 2020 r. pod patronatem Urzędu Gminy i Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osjakowie odbył się w naszej szkole, już po raz osiemnasty, Gminny Turniej Wiedzy o Straży Pożarnej „Młodzież zapobiega pożarom”, który promuje wiedzę na temat działalności służby ratowniczej – straży.
Zakres wiedzy obowiązujący uczestników jest obszerny i obejmuje m.in. przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizacje i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, lasów, zbiorów, zasady ewakuacji ludzi i mienia, organizacja i zadania OSP oraz organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej w RP.
Do konkursu przystąpiło 36 uczniów (30 z SP w Osjakowie, 6 z SPSK w Drobnicach i Czernicach), którzy do rozwiązania mieli test składający się z 20 (grupa młodsza) i 30 (grupa starsza) pytań. Wszystkim uczestnikom powodzenia życzył Wójt Gminy Osjaków – p. Jarosław Trojan i Dyrektor SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie – p. Hanna Kołodziej. Nad prawidłowością przeprowadzenia turnieju czuwało jury w składzie:
– p. Wiesław Jaskólski – Prezes ZOG ZOSP RP w Osjakowie,
– p. Sławomir Kaźmierczak – Zastępca Komendanta Gminnego ZOSP RP w Osjakowie
– p. Damian Sobieraj – członek Zarządu ZOSP RP w Osjakowie,
– p. Wojciech Zygmunt – pracownik Urzędu Gminy w Osjakowie,
– p. Iwona Nowak – nauczyciel SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie.
– p. Jolanta Komar – nauczyciel SPSK w Czernicach i Drobnicach,
– p. Tadeusz Glinkowski
Uczniowie zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI oraz klasy VII – VIII.
Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Klasy IV-VI
I miejsce – Jacek Świat SPSK w Czernicach
II miejsce – Miłosz Gruszczyński SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
III miejsce – Anna Gruszczyńska SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Klasy VII-VIII
I miejsce – Kacper Świat SPSK w Czernicach
II miejsce – Weronika Dugacz SPSK w Drobnicach
III miejsce – Jakub Kałuziak SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Laureaci otrzymali cenne nagrody: opaski sportowe, mobilne głośniki oraz słuchawki ufundowane przez Urząd Gminy w Osjakowie.

Skip to content