Egzamin ósmoklasisty 2022

W dniach 24-26 maja 2022 r. ósmoklasiści przystąpili do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć ten etap edukacji. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Przeprowadzany jest on w formie pisemnej. Uczniowie pisali egzamin z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Po skończonym egzaminie na każdego ósmoklasistę czekała słodka niespodzianka.
Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych wyników i dostania się do wymarzonej szkoły.

Skip to content