Egzamin ósmoklasisty 2024

W dniach 14-16 maja 2024 r. ósmoklasiści przystąpili do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Podczas trzech dni zmagali się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć ten etap edukacji.
Trzymamy kciuki za wyniki każdego ucznia! Niech będą one przepustką do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.
Skip to content