Egzamin ósmoklasisty 2021

W dniach 25-27 maja 2021 r. ósmoklasiści przystąpili do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 41 uczniów. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć ten etap edukacji. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Przeprowadzany jest on w formie pisemnej. Uczniowie pisali egzamin z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Po skończonym egzaminie na każdego ósmoklasistę czekała słodka niespodzianka.
Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych wyników i dostania się do wymarzonej szkoły.

Skip to content