Egzamin ósmoklasisty 2020

W dniach 16-18 czerwca 2020 r. ósmoklasiści przystąpili do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w szkole zastosowano specjalne środki ostrożności. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 38 uczniów. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć ten etap edukacji. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Przeprowadzany jest on w formie pisemnej. Uczniowie pisali egzamin z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wszystkich uczniom życzymy jak najlepszym wyników i dostania się do wymarzonej szkoły.

Skip to content