„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

Uczniowie naszej szkoły z klas 1-3 po raz kolejny wezmą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym wspierającym czytelnictwo „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Tegoroczna, III edycja projektu będzie przebiegać pod hasłem – Poznajemy zawody.
Główne cele projektu to m.in.: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody, wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, a także integracja zespołu klasowego oraz współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
Projekt rozpoczyna się 1 października 2021 r. i będzie trwał do 31 maja 2022 r.

Skip to content