Bezpieczni w czasie ferii

24 stycznia 2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Tematem wizyty była pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas nadchodzących ferii zimowych – przypomnienie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa wypoczynku zimowego. Spotkanie odbyło się w budynku szkoły przy ul. Częstochowskiej dla uczniów klas czwartych i piątych, a także w budynku przy ul. Wieluńskiej dla starszych klas szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych.
Strażacy bardzo chętnie przekazali wiele cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W trakcie pogadanki dzieci zostały zapoznane z zagrożeniami jakie na nich czyhają w szkole, w domu i w każdym miejscu. Strażacy zwrócili szczególną uwagę na zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania prądu i gazu. Wyjaśnili co to jest „czad”, jakie są zagrożenia związane z zaczadzeniem się tlenkiem węgla oraz stosowanie czujników dymu. W czasie spotkania strażacy przekazali informacje dotyczące bezpiecznego zachowania się w czasie pożaru, czy wypadku. Dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną, utrwaliły numery alarmowe 998 i 112. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, za co bardzo dziękujemy.

Dodaj komentarz

Skip to content