Apel z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Śnieżył się styczeń.
Poszli niepomni przestrogi, obliczeń,
poszli, by walczyć najgodniej, najprościej,
życie położyć przy budowie dzieła,
które się zwało wskrzeszeniem wolności
i krzyknąć światu: – Polska nie zginęła!

31 stycznia 2023 r. społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym apelu z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Motyw przewodni uroczystości brzmiał „Z ich krwi, nasza wolność”.
Powstanie lat 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym skierowanym przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Odcisnęło się silnie na ówczesnych relacjach międzynarodowych, wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach Ojczyzny.
Każdego roku, w styczniu dla upamiętnienia bohaterskiej walki o niepodległość w naszej szkole organizowane są obchody Święta Patrona. Cała społeczność szkolna ze wzruszeniem wsłuchuje się w powstańcze pieśni, wiersze i fragmenty prozy. W ciszy i skupieniu palimy znicze w Miejscu Pamięci Narodowej – przy Pomniku Naszych Bohaterów.
Część artystyczną przedstawił zespół teatralny pod kierunkiem p. Karoliny Kempy, pieśni patriotyczne wykonał chór szkolny pod batutą p. Ewy Drewicz, natomiast dekoracje stworzyła p. Aneta Pierzyna. Hołd powstańcom oddali również najmłodsi uczniowie, których do występu przygotowała p. Anna Dolata i p. Dorota Kruk.
Na zakończenie głos zabrała dyrektor szkoły – p. Hanna Kołodziej, a także wiceprzewodniczący Rady Gminy Osjaków – p. Waldemar Walasik oraz Sekretarz Gminy Osjaków – p. Zbigniew Pustkowski.
Po uroczystości przedstawiciele Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem udali się na cmentarz parafialny by złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicz przy Pomniku Powstańców Styczniowych – Naszych Patronów.
GLORIA VICTIS !

Skip to content