Apel szkolny

14 marca 2023 r. odbył się apel szkolny. Podczas spotkania wszystkich uczniów pani dyrektor Hanna Kołodziej wręczyła 30 uczniom z klas 4-8 stypendia za wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2022/2023. Stypendium może otrzymać uczeń, który osiągnął średnią ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Zostały wręczone również stypendia sportowe dla 13 najlepszych sportowców w minionym półroczu. Wcześniej pani Elżbieta Kita i pani Magdalena Palusińska przedstawiły wszystkie osiągnięcia sportowe, do których przyczynili się nasi uczniowie. Drużyna naszych sportowców jest bardzo duża. Serdecznie gratulujemy stypendystom osiągniętych wyników w nauce oraz w rywalizacji sportowej.

Podczas apelu zostały wręczone również nagrody za zajęte miejsca i wyróżnienia oraz dyplomy za udział w konkursach szkolnych, które odbyły się w minionych tygodniach. Były to: Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 0-3 „Uroki zimy”, konkurs w układaniu Kostki Rubika, konkurs matematyczno-polonistyczny „Matematyka wierszem pisana”, szkolny konkursie – FIFA 2023.

Zostały wręczone dyplomy i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Podstawowych Leon. Konkurs Leon to seria ogólnopolskich konkursów dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej. Konkurs jest podzielony na zakres: – matematyczny, – z języka angielskiego, – zintegrowanych sprawności. Celem jest zachęcenie dzieci do poszerzania wiedzy oraz sprawdzenie ich umiejętności z danego obszaru. Konkurs jest przyjazny uczniom z uwagi na podział na poziomy trudności od klasy 1 do 8. W edycji wiosennej konkursu wzięła udział bardzo duża grupa uczniów z naszej szkoły (około 30), laureatami zostali Miłosz Gruszczyński oraz Filip Walkowiak. Wkrótce nastąpi edycja wiosenna do której również zgłosiło się wielu chętnych uczniów.

Rozstrzygnięty został również konkurs fotograficzno-fizyczny pt. „Zjawiska fizyczne na fotografii”. Uczniowie klas 7-8 mieli okazję uczestniczyć w szkolnym konkursie, który polegał na zrobieniu pojedynczego zdjęcia lub serii zdjęć dotyczących zjawiska fizycznego i krótkiego opisu tegoż zjawiska. Uczennice klasy 8C wykazały się kreatywnością, a wśród nagrodzonych były: 1 miejsce – Wiktoria Tokarek, 2 miejsce – Julia Świat i Małgorzata Pajor. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.

2 marca 2023 r. odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem „W krainie baśni Andersena”. Przeznaczony był dla uczniów klas trzecich. Jego celem było sprawdzenie wiedzy trzecioklasistów z zakresu wybranych baśni Hansa Christiana Andersena. Uczestnicy podczas wykonywania poszczególnych zadań konkursowych wykazali się bardzo dobrą znajomością treści wybranych baśni oraz doskonałą pamięcią i spostrzegawczością. W wyniku rywalizacji międzyklasowej uczennice zajęły następujące miejsca:
1. Martyna Zawadzka, kl. 3A;
2. Aleksandra Tokarek, kl. 3B;
3. Lena Wojtyczka, kl. 3A;
4. Julia Buczek, kl. 3A.
Organizatorzy konkursu, p. Iwona Bereś i p. Mariola Leś, gratulują uczestniczkom zdobytych miejsc i dziękują za włożony wkład pracy w przygotowanie się do konkursu.

Pani Magdalena Palusińska wraz z samorządem szkolnym podsumowała XXIII edycję „Góry grosza”. Wartość ofiarowanej kwoty w ramach zbiórki funduszy „Góra grosza” przeprowadzonej w naszej szkole na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci wyniosła 2001,20 zł. Zebraliśmy 189 kg „złotych” monet. Ze zbiórek przeprowadzonych w poprzednich latach przekazaliśmy kwotę 1273,46 zł, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 na ten cel zebraliśmy 727,74 zł. Klasyfikacja końcowa zbiórki w klasach jest następująca: I miejsce – klasa 4B (zebrano 16,97 kg), II miejsce – klasa 1B ( 12,99 kg), III miejsce – klasa 3B (11,60 kg).

Skip to content