84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2023 r. przedstawiciele społeczności szkolnej: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w Gminnej Uroczystości Patriotycznej z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. W skład pocztu sztandarowego weszli: Katarzyna, Filip i Magdalena. Wymowny montaż słowno-muzyczny przedstawiły: Lena, Zofia i Konstancja, natomiast kwiaty pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” złożyły: Hanna, Jagoda i Magdalena.
W swoim wystąpieniu uczennice nawiązały do historii lokalnej; wspomniały zamordowanych 3 września 1939r. w Dębinie oraz pozostałych mieszkańców Ziemi Osjakowskiej, którzy stracili swoje życie w czasie okupacji. Dziewczęta zostały przygotowane przez nauczycieli historii: panią Ewę Drewicz i panią Karolinę Kempę.
Dziś przypada rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy o tym, by nigdy więcej taka tragedia się nie powtórzyła.
Cześć i chwała Bohaterom! Wieczna pamięć Poległym!

Skip to content