Zmiana organizacji pracy

UWAGA!
Informujemy, że od dnia 26 października 2020 r. następuje zmiana organizacji pracy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie:
• uczniowie klas 0-3 pracują w systemie stacjonarnym,
– zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
– świetlica i stołówka szkolna funkcjonuje bez zmian,
– dojazd do szkoły według zamieszczonego pod wiadomością harmonogramu,
• uczniowie klas 4-8 pracują w systemie zdalnym,
– zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
O szczegółowych rozwiązaniach organizacyjnych będziemy uczniów i rodziców informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Harmonogram dowozów i odwozów obowiązujący od 26 października 2020 r.
TRASA I – przywozy
– Kuźnica Strobińska – przystanek PKS – godz. 7.05
– Chorzyna – przystanek PKS – godz. 7.10
– Chorzyna – przystanek koło p. Zająca – godz. 7.15
– Chorzyna – przystanek koło szkoły – godz. 7.20
– Krzętle – godz. 7.25
– Zofia – godz. 7.30
– Kuźnica Ługowska – koło krzyża – godz. 7.35
– Kuźnica Ługowska – koło p. Borczyka – godz. 7.40
– Gabrielów – godz. 7.45

TRASA I – odwozy
– godz. 12.45 – Kuźnica Strobińska – Chorzyna – Krzętle – Zofia – Kuźnica Ługowska – Gabrielów

TRASA II – przywozy
– Skaleniec – godz. 6.45
– Walków – godz. 6.50
– Borki Walkowskie – godz. 6.55
– Czernice – koło remizy OSP – godz. 7.00
– Kolonia Dąbrowice – godz. 7.05
– Dolina Czernicka – godz. 7.10
– Jasień – godz. 7.15
– Nowa Wieś – godz. 7.20
– Raduczyce – godz. 7.25
– Kolonia Raducka – godz. 7.30
– Raducki Folwark – godz. 7.35
– Józefina – godz. 7.40
– Stanisławów – godz. 7.45

TRASA II – odwozy
– godz. 12.45 – Raduczyce – Kolonia Raducka – Raducki Folwark – Józefina – Stanisławów – Nowa Wieś – Jasień – Dolina Czernicka – Kolonia Dąbrowice – Czernice – Borki Walkowskie – Walków – Skaleniec

Skip to content