Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Był to niełatwy rok, rok pełen wyzwań, związanych z wprowadzeniem reformy systemu oświaty. Ceremonia zakończenie roku szkolnego tradycyjnie poprzedzona została mszą świętą, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Nasza uroczystość, którą poprowadzili pani Małgorzata Biegańska oraz pan Piotr Sarowski, podzielona była na trzy części: dla klas 0-V, dla klas VI-VII i II klas gimnazjalnych oraz dla tych, którzy pożegnali już naszą szkołę czyli uczniów klas trzecich gimnazjalnych. Główna część uroczystości rozpoczęła się o godz. 9.00, w hali sportowej przy ul. Wieluńskiej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wprowadzili sztandar, po czym odśpiewano hymn narodowy oraz hymn szkoły. Pani dyrektor Hanna Kołodziej powitała zaproszonych gości, a w szczególności pana Jarosława Trojana Wójta Gminy Osjaków i przewodniczącą Rady Rodziców panią Iwonę Półgrabię, a następnie podziękowała im za cały rok owocnej współpracy.
Wzruszającym momentem było pożegnanie pracowników przechodzących na zasłużoną emeryturę. Pożegnaliśmy panią Annę Durę – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, panią Bożenę Wach – nauczycielkę języka polskiego oraz wychowania fizycznego, księdza Marka Ptaka – nauczyciela religii, a także pracownika obsługi panią Irenę Bator. Pani dyrektor Hanna Kołodziej podziękowała serdecznie odchodzącym na emeryturę za wiele lat pracy w szkole, życząc by nadchodzący czas był dla nich czasem realizacji pasji i marzeń. Serdeczne słowa, kwiaty, a przede wszystkim łzy, które pojawiły się w wielu oczach, świadczą o tym, że te osoby były darzone szacunkiem i sympatią uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
W końcu nadszedł długo wyczekiwany przez wielu uczniów moment. W towarzystwie wychowawców pani dyrektor wręczyła nagrody tym, którzy odnieśli szczególne sukcesy w nauce i zachowaniu. Na początku wyróżniono uczniów klas 0-III, po nich nagrodzono uczniów klas IV–V. Po krótkiej przerwie nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie klas VI-VII oraz II gimnazjum. Nie zapomniano także o wręczeniu wyróżnień tym którzy uzyskali stuprocentową frekwencję. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dzieci udały się do swoich sal lekcyjnych na ostatnie, przedwakacyjne spotkania z opiekunami. Na forum klasy otrzymały z rąk wychowawców świadectwa. Gratulujemy wszystkim uczniom otrzymania promocji. Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

Dodaj komentarz

Skip to content