Zajęcia ekologiczne w Załęczańskim Parku Krajobrazowym

Dnia 14 maja 2018r. 98 uczniów z klas 0-III wyjechało na wycieczkę do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego dofinansowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizacji projektu „Eko-uczniowie w Osjakowie”.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych zorganizowanych na terenie ośrodka ZHP „Nadwarciański Gród”. Podczas zajęć uczniowie łapali i rozpoznawali motyle, łowili zwierzęta żyjące w rzece Warcie, poznawali bliżej ich nazwy oraz sposób życia. Próbowali również , wyposażeni w specjalne przyrządy, schwytać różne owady, by dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Wszystkie schwytane zwierzątka po wnikliwych oględzinach zostały wypuszczone na wolność.
Bardzo ciekawa okazała się wycieczka objazdowa po Załęczańskim Parku Krajobrazowym z przystankiem w Lisowicach. Znajduje się tam nieczynny kamieniołom wapieni z doskonale widocznym jurajskim profilem geologicznym i licznymi skamieniałościami. Nasi uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu geologicznego, a później przystąpili do poszukiwań skamieniałości amonitów, gąbek – czyli morskich zwierząt, które dostarczają cennej wiedzy o faunie i florze rozwijającej się na tych terenach w jurze i kredzie. Wyszukane skamieniałości mogliśmy zabrać ze sobą na pamiątkę.
Podczas wycieczki opiekę nad uczniami sprawowali: p. Wioletta Podgórniak, p. Marlena Olbińska, p. Irena Ciania, p. Anna Dura, p. Magdalena Kowalczyk, p. Jolanta Nowak, p. Iwona Bereś i p. Agnieszka Kukuł.

Dodaj komentarz

Skip to content