XXVI Konkurs Wiedzy Biblijnej

22 października odbył się etap szkolny XXVI Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który od wielu już lat organizowany jest przez: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej, Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.
Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-V. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością jednej z ksiąg biblijnych. W tym roku była to księga Dziejów Apostolskich. W konkursie wziął udział Jakub Kałuziak, uczeń klasy Va, zdobywając wymagane regulaminem minimum 50% punktów. Tym samym Kuba zakwalifikował się do etapu rejonowego, który przeprowadzany jest jednocześnie w czterech okręgach Archidiecezji Częstochowskiej: w Wieluniu, Częstochowie, Zawierciu i Radomsku. W tym roku II etap konkursu został przeprowadzony 26 listopada, ale ze względu na panującą pandemię konkurs nie mógł zostać przeprowadzony w tradycyjny sposób i odbył się w formie online. Uczestnicy pisali test składający się z 35 pytań, mając do dyspozycji 35 minut. Na 45 uczestników konkursu ze wszystkich czterech okręgów diecezji częstochowskiej Kuba Kałuziak zajął VI miejsce, zdobywając 26 punktów i tym samym zakwalifikował się do finału, który odbędzie się 4 marca 2021 r. w Częstochowie.

Skip to content