XVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Prawda i dobro zawsze zwycięża”

Po raz osiemnasty 6 czerwca 2022 roku w naszej szkole został  rozstrzygnięty wojewódzki konkurs plastyczny pod hasłem „Prawda i dobro zawsze zwycięża”. Honorowy patronat nad konkursem objął Łódzki Kurator Oświaty oraz Wójt Gminy Osjaków. Konkurs tematycznie  nawiązywał do treści wychowawczych i profilaktycznych oraz zawierał ważne przesłanie Antoine de Saint-Exupѐry „Zamiast tępić zło, lepiej szerzyć dobro”. Jego celem było m.in. ukazanie dobra i prawdy jako fundamentów funkcjonowania współczesnego człowieka oraz kształtowanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych ludzi – reagowanie na krzywdę

i niesprawiedliwość. Został zorganizowany przez pedagoga szkolnego i nauczyciela plastyki.

Komisja konkursowa w składzie: artysta plastyk – Daniel Pielucha, dyrektor szkoły – Hanna Kołodziej, pedagog szkolny – Anna Różańska, nauczyciel plastyki – Aneta Pierzyna, spośród 123 nadesłanych prac wybrała 13 prac w trzech kategoriach wiekowych.

I KATEGORIA – klasy I-III
I miejsce – Nikola Kuliberda – Szkoła Podstawowa w Sieńcu
II miejsce – Nadia Niedźwiadek – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
III miejsce – Adrian Bienias – Szkoła Podstawowa w Pęczniewie

II KATEGORIA – klasy IV-VI

I miejsce
– Aleksandra Nowak – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chlewie
– Paulina Świt – Szkoła Podstawowa w Sieńcu
II miejsce
– Małgorzata Tyczyńska – Szkoła Podstawowa w Chlewie
– Ewa Ciężka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych im. Władysława Stefana Reymonta w Pątnowie
III miejsce
– Natalia Hanulak – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w  Osjakowie

III KATEGORIA – klasy VII-VIII
I miejsce – Kacper Jasiaczyk – Szkoła Podstawowa nr 6 w Zgierzu
II miejsce –  Nadia Łastowska  – Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu
III miejsce – Amelia Dudek – Szkoła Podstawowa w Chlewie
Wyróżnienie  otrzymali:
– Wiktoria Tokarek – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie,
– Bartek Rajczak – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni i otrzymają dyplomy, które zostaną wysłane pocztą. Natomiast dla nauczycieli, którzy są opiekunami laureatów konkursu przygotowane zostaną dyplomy z podziękowaniami.
Sponsorem nagród był Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za prace, a laureatom  i wyróżnionym uczniom gratulujemy.

Skip to content