XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Nasza szkoła była organizatorem XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Nie pozwól, by uzależnienia zastąpiły Twoje marzenia”. Konkurs został zorganizowany przez pedagoga szkolnego i nauczyciela plastyki z naszej szkoły. Honorowy patronat nad konkursem objął Łódzki Kurator Oświaty oraz Wójt Gminy Osjaków. W dniu 17 czerwca 2020 roku komisja konkursowa w składzie: artysta plastyk, pani dyrektor – pani Hanna Kołodziej, pedagog szkolny – pani Anna Różańska, nauczyciel plastyki – pani Aneta Pierzyna i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – pani Magdalena Kowalczyk spośród 79 nadesłanych prac wybrała 9 prac w trzech kategoriach wiekowych.

Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni. A oto oni:
I KATEGORIA – klasy I-III
I miejsce – Tobiasz Płuciennik – SP w Sieńcu
II miejsce – Paulina Janiak – SPSK w Czernicach
II KATEGORIA – klasy IV-VI
I miejsce – Martyna Tabaczyk  – SP w Sieńcu
II miejsce – Julia Sztuka – SPSK w Drobnicach
III miejsce – Maria Urbańska SP w Osjakowie
III miejsce – Lena Woźniak – SP w Sieńcu
III KATEGORIA – klasy VII-VIII
I miejsce – Wiktoria Kempa – SP w Osjakowie
I miejsce – Nina Wilmańska – SP w Osjakowie
II miejsce – Katarzyna Patacz – SP w Sieńcu

Skip to content