XVI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy

W dniu 19 maja 2022 roku odbył się w naszej szkole po raz szesnasty Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla klas I-III, w tym roku pod hasłem „Książka w życiu pomaga”. Głównym celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, a także kształtowanie pod wpływem lektury poczucia własnej wartości i akceptacji samego siebie.
Pytania konkursowe dotyczyły znajomości następujących książek:
• Danuta Zawadzka „Wyczyny Bartka Koniczyny”
• Barbara Kosmowska „Dziewczynka z parku”
• Małgorzata Musierowicz „Hihopter”
• Rafał Kosik „Amelia i Kuba. Nowa szkoła”
• Elżbieta Zubrzycka „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”
W tegorocznym konkursie wzięło udział 22 uczestników z 8 szkół podstawowych. Do konkursu zgłosiły uczniów szkoły podstawowe z: Bieniądzic, Radoszewic, Siemkowic, Mierzyc, Drobnic, Ruśca, Łaszewa oraz Osjakowa. Otwarcia dokonała dyrektor szkoły p. Hanna Kołodziej.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu, w którym uczniowie mogli wykazać się znajomością treści przeczytanych książek. Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowało się 10 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów po rozwiązaniu testu. W drugiej części konkursu uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania, odgadywali tytuł książki po wysłuchaniu fragmentu, rozpoznawali zdania w zgadywance „Prawda – fałsz”, dopasowywali wylosowaną ilustrację do odpowiedniej książki. Dzieci zaimponowały wszystkim doskonałą znajomością treści przeczytanych książek.
Komisja oceniająca uczniów pracowała w składzie: Barbara Domagała, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie, p. Marlena Olbińska, p. Magdalena Kowalczyk i p. Wioletta Podgórniak – nauczycielki SP w Osjakowie.

Oto końcowe wyniki konkursu:
I miejsce: Maja Kałdońska – SP Bieniądzice oraz Zuzanna Ścigała – SP Siemkowice
II miejsce: Szymon Musiał – SP Siemkowice
III miejsce: Hanna Marciniak – SP Bieniądzice oraz Kornelia Płuska – SP Bieniądzice
IV miejsce: Alicja Perdek – SP Radoszewice
V miejsce: Zuzanna Janecka – SP Siemkowice
Wyróżnienia otrzymali: Amelia Gleń – SP Radoszewice, Mateusz Bernaś – KSP Drobnice, Blanka Koch – SP Łaszew.

Konkurs przygotowany został przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. Marlenę Olbińską, p. Magdalenę Kowalczyk i p. Wiolettę Podgórniak. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, a nagrody książkowe trafiły do finalistów i zwycięzców. Uczestnikom oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu serdecznie dziękujemy za obecność oraz wspólną zabawę i zapraszamy na kolejny Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy.

Skip to content