Wycieczka do Warszawy

W dniu 29 listopada 2017r. uczniowie z klasy VII, VIa, VIb oraz z kl. IIb gimnazjalnej udali się na wycieczkę do Warszawy. Opiekunami wycieczki byli: p. Anna Dura-Gędek, p. Aneta Pierzyna i p. Piotr Sarowski. Pierwszy punkt programu to pobyt w Centrum Nauki Kopernik. W Centrum nie ma gablot ani przewodników. To przestrzeń, która zainspiruje do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Uczniowie  mogli poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.
Następnie uczestnicy wycieczki zwiedzali Stadion Narodowy. Uczniowie zobaczyli m.in. pomieszczenia strefy zawodniczej, wykorzystywane podczas meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz centrum medialne PGE Narodowego, które przeznaczone jest dla dziennikarzy.
Na zakończenie pobytu w Warszawie wszyscy udali się do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Muzeum to nie koncentruje swego przekazu na II wojnie światowej i Holokauście, ale opisuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Przedstawia ich historię od przybycia ok. 960 na ziemie polskie pierwszych żydowskich kupców i początków żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej aż po historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP.

Dodaj komentarz

Skip to content