Wycieczka do Cementowni WARTA

6 marca 2018r. uczniowie z kl. IIb gimnazjalnej oraz z kl. VI-VII wspólnie z p. Iwoną Nowak, p. Heleną Stolarczyk oraz p. Iwoną Bereś mieli możliwość odwiedzenia Cementowni WARTA w Trębaczewie. Zakład ten jest liczącym się producentem cementu na rynku polskim. W ramach zwiedzania uczniowie zapoznali się z nowoczesną technologią produkcji cementu oraz stosowanymi w praktyce metodami analiz przemysłowych i środowiskowych oraz polityką przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Uczniowie obejrzeli również film o historii zakładu. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał drobny upominek. Wycieczka odbyła się w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Eko-uczniowie w Osjakowie” (dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi).

Dodaj komentarz

Skip to content