Warsztaty z pracownikami Katedry Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ

W ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej „Eko-uczniowie w Osjakowie” uczniowie z klas gimnazjalnych wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez wykładowców Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego:  prof. dr hab. Joannę Wibig („Ochrona powietrza”) oraz dr Piotra Piotrowskiego („Techniki pomiarowe we współczesnej meteorologii”).
Uczniowie zostali szczegółowo zapoznani m. in. z problemem zanieczyszczenia powietrza w Polsce (przyczyny skutki, rozkład przestrzenny), przedstawiono im również funkcjonowanie posterunków meteorologicznych oraz sieć radarów  meteorologicznych w Polsce. W trakcie zajęć młodzież poznała problematykę zakwaszenia atmosfery. Przedstawione zostały również wyniki pomiarowe stanu zanieczyszczenia w województwie łódzkim, na terenie całego kraju jak i pozostałych państw.

Dodaj komentarz

Skip to content