Warsztaty ekologiczne

Kolejnym punktem programu edukacji ekologicznej „Woda źródłem życia”, były warsztaty ekologiczne przeprowadzone przez pracowników Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi. Z racji pięknej, słonecznej pogody uczniowie zostali zabrani nad rzekę Wartę. Zarówno młodsi uczestnicy jak i ci najstarsi, „uzbrojeni” w siatki, odławiali bezkręgowce wodne a następnie je rozpoznawali. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z takimi zagadnieniami jak np. „Po co komu woda?”.
Należy zaznaczyć, że zabawy i śmiechu było przy tym bardzo dużo. Niektórzy uczniowie byli tak zaangażowani w zajęcia, że skończyło się to nieplanowaną kąpielą w rzece Warcie.

Skip to content