Warsztaty ekologiczne – klasa 3b

W zajęciach warsztatowych prowadzonych przez p. Annę Durę-Gędek wzięli udział chętni uczniowie z klasy IIIb. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej „Eko-uczniowie w Osjakowie”.
Temat pierwszego spotkania to „Powietrze, którym oddycham”. W trakcie dwóch godzin lekcyjnych dzieci zostały zapoznane z tematyką związaną z przyczynami oraz skutkami zanieczyszczeń powietrza. Poprzez różnego rodzaju gry i zabawy nauczyły się w jaki sposób działalność człowieka wpływa na stan środowiska, poznały pojęcie „smog”, zrozumiały w jaki sposób samodzielnie mogą przyczynić się do poprawy stanu czystości powietrza.
Podczas następnego spotkania pt. „Pogoda a klimat” uczniowie poznali składniki pogody, sposoby ich pomiaru oraz zapisu. W trakcie krótkiej wycieczki terenowej samodzielnie dokonywali pomiarów składników pogody a następnie wykonywali własne mapy synoptyczne.

Dodaj komentarz

Skip to content