W rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

29 stycznia 2020 r. miała miejsce gminna uroczystość patriotyczna z okazji 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody rozpoczęły się od uroczystego złożenia kwiatów i zniczy przez przedstawicieli władz gminnych i powiatowych przed Pomnikiem Powstańców Styczniowych na cmentarzu parafialnym.
Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia Pocztów Sztandarowych i Chorągwi oraz odegrania hymnu państwowego i hymnu szkoły. Następnie miały miejsce wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
Wójt gminy pan Jarosław Trojan przekazał w swoim wystąpieniu ducha patriotyzmu, przybliżając lokalną historię mieszkańców gminy Osjaków, bezpośrednio dotkniętych okrucieństwem tamtych czasów. W imieniu swoim oraz Starosty Powiatu Wieluńskiego pana Marka Kielera, głos zabrał Pan Waldemar Borczyk – Radny Powiatu Wieluńskiego. Podkreślił jak ważne jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu oraz istota przekazywania historii z pokolenia na pokolenie.
Żołnierski hołd poległym w powstańczych walkach oddał również Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Osjakowie.
Następnie miała miejsce część artystyczna. W roli aktorów wystąpili uczniowie klasy 6b, którzy odnieśli się do historii lokalnej. Wspominali powstańców spod Radoszewic i Rychłocic. Przypomnieli, że zryw ten był najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX w. Bilans insurekcji był tragiczny – dziesiątki tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan, zesłania na Syberię, konfiskaty majątków. Mimo klęski, wzmocnione zostało poczucie narodowej solidarności. To właśnie powstańcy zasiali ziarno, które kiełkowało na początku XX wieku. Na tradycji Powstania Styczniowego kształtowali swoją postawę niepodległościowi działacze Polskiej Partii Socjalistycznej, członkowie organizacji paramilitarnych i żołnierze Legionów Polskich. Heroiczne zmagania naszych przodków na zawsze zostaną w pamięci.
Reżyserami spektaklu byli: pani Karolina Kempa i pan Piotr Sarowski, oprawę muzyczną przygotowała pani Ewa Drewicz, natomiast dekorację stworzyła pani Aneta Pierzyna.
Legenda powstania jest bardzo mocno wpisana w naszą tradycję i historię, natomiast pamięć o Powstańcach Styczniowych – patronach naszej szkoły jest wieczna i stanowi jeden z elementów naszej tożsamości narodowej.

Skip to content