W 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

30 stycznia 2019r. odbyła się gminna uroczystość z okazji 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody tej rocznicy są bardzo ważne dla społeczności naszej szkoły, która nosi im. Powstańców Styczniowych. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osjakowie. Obchody 156 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczęły się o godzinie 10:00 przemarszem Pocztów Sztandarowych, Chorągwi, zaproszonych gości, delegacji i uczniów spod budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych przy ulicy Częstochowskiej na cmentarz, gdzie na mogile powstańczej zostały złożone przez delegacje kwiaty i zapalone znicze. Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły przy ulicy Wieluńskiej gdzie rozpoczęły się główne uroczystości.
Na wstępie pani Mirosława Kłobus – Dyrektor GOK w Osjakowie serdecznie powitała zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych. Na uroczystość przybyli m.in. Starosta Powiatu Wieluńskiego – Marek Kieler, radny sejmiku województwa łódzkiego – Andrzej Chowis, radni powiatowi: Andrzej Stępień i Waldemar Borczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu – Tomasz Lewiński, Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków, Renata Kostrzycka – Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy – Zbigniew Pustkowski, Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP wraz z członkami Koła, Wiesław Jaskólski – Przewodniczący ZOG ZOSP RP w Osjakowie, Katarzyna Wojcieszek – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Anna Przybylska – Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Czernicach, Elżbieta Muszyńska – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Osjakowie, Ewa Wieczorek – Kierownik GOPS w Osjakowie, Barbara Domagała – Kierownik GBP w Osjakowie, przewodniczący, prezesi i kierownicy grup działających na terenie naszej gminy: Pani Maria Nowaczyk, Pani Genowefa Borek, Pan Leszek Nowak – Prezes GLKS „Warta” Osjaków, emerytowani i czynni pracownicy Urzędu Gminy, Oświaty i Kultury. Uroczystość uświetniły liczne Poczty Sztandarowe i Chorągwie.
Podczas uroczystości Wójt Gminy Osjaków – Jarosław Trojan przypomniał zebranym historię zrywu powstańczego z 1863 roku oraz walk, które rozegrały się na terenach w okolicach Osjakowa. Jak powiedział: „warto dbać o tradycję i pamiętać o wydarzeniach, które kształtowały narodową tożsamość”.
Żołnierski hołd tym, którzy zginęli oddał również Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie. „Dzięki takim uroczystościom jak ta możemy czcić pamięć o bohaterach”, mówił podczas obchodów kombatant.
W czasie uroczystości Pani Magdalena Szydło – Dyrektor Biura Poselskiego odczytała okolicznościowy list od Posła na Sejm RP Pawła Rychlika, który nie mógł osobiście uczestniczyć w obchodach rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
Podczas części artystycznej uczniowie przedstawili inscenizacje, w której upamiętniali najważniejsze wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym. Skupili się zwłaszcza wokół zagadnień ukazujących m.in. walki stoczone w powiecie wieluńskim 156 lat temu. Młodzież oddała atmosferę bitew w sposób niezwykle realistyczny. Wydarzeniom odgrywanym na scenie towarzyszyła bardzo trafnie dobrana oprawa muzyczna. Oglądając występy młodych aktorów można było przekonać się kim byli powstańcy. Byli oni ludźmi młodymi, odważnymi, chętnymi do walki za ojczyznę, co też ukazali zebranym widzom nasi uczniowie. Ta wspaniała część artystyczna została przygotowana pod kierunkiem pani Anny Różańskiej oraz pani Ewy Drewicz.

Dodaj komentarz

Skip to content