Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

26 kwietnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowych eliminacjach do Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu. Wzięło w nim udział 17 trzyosobowych drużyn, podzielonych na dwie kategorie wiekowe. Naszą szkołę reprezentowali w pierwszej kategorii wiekowej: Adam Stępień, Nikola Hanulak, Oliwia Malinowska, w drugiej kategorii wiekowej: Miłosz Domagała, Patryk Wojcieszek i Dawid Zygmunt. Turniej rozpoczął się o godzinie 9.00 testem sprawdzającym znajomość przepisów ruchu drogowego i zasad poruszania się na skrzyżowaniach. Następnie zawodnicy udali do miasteczka ruchu drogowego, gdzie musieli pokonać tor przeszkód oraz poruszać się po miasteczku stosując się do z przepisów ruchu drogowego. Ostatnim zadaniem uczestników było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Głównym celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Skip to content